ពិព័រការងារ

ពិព័រការងារបានបញ្ចប់ហើយ។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម។

ធ្វើការពន្យល់ពីប្រព័ន្ធបំពេញការងារជាកម្មករជំនាញ។
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងរៀបរាប់ពីការងាររបស់ពួកគេ។
អ្នកនឹងមានឱកាសសួរសំណួរទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃនោះ។
សូមចុះឈ្មោះតាមLINEដើម្បីចូលរួម។

អំពីពិព័រការងារ

តើវាជាកម្មវិធីយ៉ាងដូចម្តេច?

 1. ធ្វើការពន្យល់ពីប្រព័ន្ធបំពេញការងារជាកម្មករជំនាញ។
 2. ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងរៀបរាប់ពីការងាររបស់ពួកគេ។
 3. អ្នកនឹងមានឱកាសសួរសំណួរទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃនោះ។

បណ្ដា​វីដេអូដែលបានមើលនៅក្នុងសន្និសីទមានចំណងជើងជា 9 ភាសា។ (ភាសាអង់គ្លេស ភាសាតាហ្គាឡុក ​ភាសា​ខ្មែរ ភាសា​នេប៉ាល់ ភាសា​ម៉ុងហ្គោលី ភាសា​ឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាវៀតណាម ភាសាថៃ ភាសាអ៊ូសបេក)
ចំណាំ៖ អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើតេស្ត SSW នាពេលអនាគតក៏អាចចូលរួមបានដែរ។
ចំណាំ៖ អ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើតេស្តក៏អាចចូលរួមបានដែរ។

របៀបចូលរួមក្នុងវគ្គព័ត៌មាន

 1. បំពេញព័ត៌មាននិងកាលបរិច្ឆេទចូលរួមរបស់អ្នកតាមរយៈ LINE ។
 2. អ្នកនឹងទទួលបានសារ LINE អំពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់វគ្គនិង URL ដើម្បីចូលរួម។
 3. សូមចូលរួមក្នុងវគ្គតាមអ៊ីនធឺណិតពី URL ដែលទទួលបានជាមុននៅថ្ងៃកម្មវិធីនោះ។

កាលវិភាគព្រឹត្តិការណ៍

កាលវិភាគនៃវគ្គព័ត៌មានគឺអាស្រ័យលើវិស័យការងារ។
សូមដាក់ពាក្យទៅតាមការណែនាំនៅលើ LINE ។

កាលបរិច្ឆេទវិស័យ
វគ្គទី ១
ថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១
 • ការថែទាំអ្នកមនុស្ស
 • កសិកម្ម
វគ្គទី ២
ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១
 • ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន
វគ្គទី ៣
ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១
 • ការថែទាំអ្នកមនុស្ស
 • កសិកម្ម
វគ្គទី ៤
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២
 • ឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន

ចំណាំ៖ សម្គាល់៖ កាលបរិច្ឆេទអាចនឹងមានការប្រែប្រួល។

កាលវិភាគ

ម៉ោង (ម៉ោងនៅជប៉ុន)ខ្លឹមសារ
ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ -១ រសៀល វគ្គផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ SSW
ម៉ោង ១ រសៀលដល់ ៥ ល្ងាច វគ្គផ្តល់ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុន (ប្រហែល ១៥ ក្រុមហ៊ុន)

ចំណាំ៖ អ្នកអាចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ស្តាប់។

ចុះឈ្មោះចូលរួម

យើងខ្ញុំមិនទទួលការដាក់ពាក្យទៀតទេ។

អ្នកប្រតិបត្តិកម្មវិធី

អ៊ិនជេស្តាតាអ៊ីន
ការិយាល័យ SSW អ៊ិនជេស្តារ
ទូរស័ព្ទ៖ 03-6633-2877
អ៊ីមែល​៖ i.event@injestar.co.jp
ម៉ោងធ្វើការ (ថ្ងៃធម្មតា)៖ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6:00 យប់